O inštitutu

Inštitut za okoljevarstvo in senzorje

Inštitut za okoljevarstvo in senzorje razvija optične kemijske senzorje za zaznavanje svežine hrane, za analizo vode, analizo zraka, osebno varnost in zaščito.
Razvijamo tudi pripadajočo programsko opremo, ki jo prilagodimo zahtevam uporabnika. Barvno spremembo lahko odčitamo s pomočjo kamere pametnega telefona, pri čemer rezultate ovrednotimo s pomočjo mobilne aplikacije ali pa jih prenesemo na kakšno drugo elektronsko napravo preko wi-fi ali Bluetooth povezave. Naša glavna proizvoda sta senzor za zazanavanje svežine hrane (FreshSens) in senzor za detekcijo pesticidov – organofosfatov (OptiSens).

Nudimo svetovanjeve o tehnologiji, optimizaciji in nadgradnji za pripravo pitne vode in procesnih voda, ter za čiščenje industrijske in komunalne odpadne vode. Kot primer krožnega gospodarstva smo razvili dva sodobna kombinirana procesa čiščenja voda (Water4Future in Water(R)euse).

Imamo veliko znanja in izkušenj na področju sinteze nanomaterialov in njihove funkcionalizacije za uporabo na različnih področjih, kot so: senzorika, ekologija, medicina, varnost in zaščita.

IOS, d.o.o. ima v lasti opremo za pripravo večjih količin nanomaterialov in njihovo karakterizacijo, pri čemer dajemo velik poudarek razumevanju in preverjanju njihove varnosti.

Strategija IOS d.o.o. je nenehno pridobivati novo znanje in ga uporabljati na gospodarskem in raziskovalnem področju, doma in v tujini.
Poslanstvo inštituta je uporabiti visoko izobražene kadre in laboratorije z najnaprednejšo opremo, da bi prenesli »state-of-the-art« tehnologijo v gospodarsko okolje.

Informacije

Ime: IOS, Inštitut za okoljevarstvo in senzorje, d.o.o.
Naslov: Beloruska 7, 2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 2 333 5662

Fax: +386 2 333 5680
Email: info@ios.si
Davčna številka: SI-23149574
Matična številka: 2251914
Bančni račun: SI 56 0451 5000 1649 508 NKBM d.d., Ulica Vita Kreigherja 4, 2025 Maribor
BIC / SWIFT koda: KBMASI2X

Standardne klasifikacije dejavnosti:  72.190
Registerska številka: 5531352242

RS ARRS: 2772-001; 2772-002
Participant Identification Code: 998198580

Main Area of Activity: 7310

Scroll to Top